Çatalca da kurye bakımından son zamanlarda sıkça kullanılan bir bölgedir. İstanbul’ un alan olarak en büyük ilçesidir. Buna rağmen nüfus olarak ta en küçük ilçelerinden bir tanesidir. Şehrin en kuzey batısında olan Çatalca Ormanlık alanları ile İstanbul’ un ciğerleri görevi de görmektedir.

Büyük çoğunluğu ormanla kaplı olan ve il merkezine 55 km mesafede olan Çatalca’nın yüzölçümü 1715 km²dir. Sahil uzunluğu 135 km’yi bulur. Güneyde Büyükçekmece‘ye, batıda ise Silivri’ye ve Tekirdağ ilinin Saray ilçesine komşudur. Doğudaki komşusu ise Arnavutköy ilçesidir.

İstanbul-Trakya Serbest Bölgesi Çatalca’da yer almaktadır. Çatalca gümrüğü de dış ticaretin en önemli merkezlerindendir. Hem de Günün her saati kurye gönderimi yapılabilmektedir. Mesai harici kurye gönderimlerinde Express kurye kullanılmaktadır.

İlçede 100 megavat gücünde 30 adet rüzgâr türbinli elektrik santrali ve önemli miktarda grafit çıkarılan taş ocakları bulunur. Özellikle Taş ocakları numune işlemlerinde kurye kullanmaktadır.

Tekstil üretimi de ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. Bölge de bir çok tekstil fabrikası ve çok önemli üretim fabrikaları bulunmaktadır. Hem dış ticaret hem de İstanbul içerisinde kurye gönderimleri yapılabilmektedir.
Yine bölgede bulunan gümrüklü depolama alanları Çatalca’nın önde gelen işletmeleri arasındadır. Gümrüğün dışında da işlemlerin yapıldığı bölgenin kurye kullanımı oldukça fazladır. Öyleki bazı kurye şirketleri bölgede küçük ofisler açmaktadır. Çatalca gümrüğü ile Ambarlı gümrüğü arasında kurye gönderimleri de olabilmektedir.

Tarihin dokusu Çatalca da bulunur

Trakya yarımadasında kurulan bütün medeniyeteler bölgede kalıcı eserler bırakmışlardır. Bütün bu oluşumlara rağmen ormanlık alan korunmuş ve korunmaktadır. Kuzey Marmara otoyolu da bölgeden geçmektedir. Özellikle gümrüklü sahadan çıkan büyük tonajlı araçlar şehre hiç uğramadan transit yol ile ülke dışına çıkabilirler.

Yüz ölçümü büyük olması sebebiyle kalabalık bir mahalle/köy topluluğuna sahiptir Çatalca. İlçe sınırları içinde on altısı merkez belediyeye bağlı olmak üzere toplam kırk iki köy vardır. Özellikle bazılarının uzak olması ulaşımın seyrek olması anlamına gelmektedir. İstanbul’ un gürültüsünden kaçmak isteyenlerin köy hayatlarını tercih ettiği bölgelerdendir. Hem de bazı köyleri vardır ki, İstanbul da olduğuna inanamayacağınız kadar sakin ve huzurludur.

Görsel alıntıdır.

#HemenKuryeÇağırın